Vasilij Kandinskij a Bauhaus

Vasilij Kandinskij: život a dílo

Vasilij Kandinskij byl jedním z nejvýznamnějších představitelů abstraktního umění a zakladatel neokonstruktivismu. Narodil se 4. prosince 1866 v Moskvě a vyrůstal v ruské šlechtické rodině. Studoval práva a ekonomiku na Moskevské univerzitě, ale jeho skutečnou vášní bylo umění. Po přestěhování do Mnichova se věnoval studiu malby a kresby na Akademii výtvarných umění.

V roce 1896 se Kandinskij zúčastnil výstavy impresionistů v Mnichově, kde se seznámil s díly Claude Moneta a Vincenta van Gogha, které ho silně ovlivnily. Jeho práce se postupně začala vyvíjet od realistických krajin a portrétů k abstraktním formám a barevným kombinacím.

V roce 1911 se Kandinskij stal zakladatelem a vedoucím Uměleckého spolku Die Blaue Vier (Modrá čtyřka), kde se setkával s dalšími významnými umělci jako Paul Klee a Franz Marc. Společně se zasadili o rozvoj abstraktního umění a neokonstruktivismu.

Kandinského práce byly vystavovány po celém světě a jeho díla jsou dnes k vidění v mnoha významných galeriích po celém světě, včetně Musee National d'Art Moderne v Paříži a Guggenheimově muzeu v New Yorku.

Působení v německém Bauhausu

Vasilij Kandinskij byl také významnou osobností v historii Bauhausu, slavného německého uměleckého a designérského institutu. Bauhaus byl založen v roce 1919 Walterem Gropiem a jeho cílem bylo spojit umění, techniku a design do jedné celistvé entity. Kandinskij se stal jedním z prvních profesorů na Bauhausu a vyučoval tam malbu a kresbu mezi lety 1922 a 1933.

V rámci své práce na Bauhausu se Kandinskij zaměřil na výuku abstraktního umění a teorie barev. Jeho cílem bylo vytvořit nový, moderní přístup k umění, který by byl přístupný všem lidem. Kandinskij vedl také kurzy designu, ve kterých se studenti učili vytvářet funkční a estetické předměty pro každodenní život.

Jeho působení na Bauhausu bylo klíčové pro rozvoj moderního umění a designu a Kandinskij se stal jednou z nejvýznamnějších osobností v historii tohoto institutu. Jeho teorie barev a koncept abstraktního umění jsou stále ceněny a používají se ve výuce umění po celém světě.

Nejznámější díla, která zde vytvořil

Jaká jsou nejznámější díla, která Kandinskij v Bauhausu vytvořil? Podívejme se na tři z nich.

1. Abstraktní kompozice VIII (1923)

Abstraktní kompozice VIII je jedno z nejslavnějších děl Vasilije Kandinského z doby jeho působení na Bauhausu. Tento obraz se skládá z kruhových tvarů a barevných pásů v dynamické kompozici. Kandinskij věřil, že barvy mají vlastní energii a mohou vyvolat emoce u diváka.

2. Modrá krajina (1923)

Tento obraz se skládá z barevných ploch a geometrických tvarů v kompozici připomínající krajinu. Kandinskij zde použil modrou barvu, kterou považoval za symbol duchovního a nekonečného světa.

3. Strom (1923)

Strom je třetí významné dílo Kandinského z Bauhausu. Tento obraz se skládá z barevných ploch a geometrických tvarů v kompozici připomínající strom. Kandinskij zde použil žlutou, oranžovou a červenou barvu, které považoval za symbol života a energie.

Přečtěte si také, jaké materiály se hodí pro výrobu pohovek nebo jak vznikl a co přinesl Bauhaus.

Fotografie